Setayesh_3

بافت حلقوی

بافندگی حلقوی تاری یکی از روش های بافندگی حلقوی است که در آن نخ در امتداد طول پارچه به صورت زیگزاگ حرکت می کند یعنی ستون ها یا راه های عمودی متوالی به جای ردیف یا رج افقی. در مقایسه٬ به بافت های حلقوی در عرض پارچه بافندگی حلقوی پودی گفته می شود.